HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Đơn phương xin ly hôn ( ly hôn theo yêu cầu của một bên)

Khi cuộc sống vợ chồng không còn đem lại hạnh phúc dẫn đến việc một trong các bên muốn ly hôn nhưng bên còn lại không đồng ý vậy theo quy định của pháp luật việc ly hôn theo yêu cầu của một bên (ly hôn đơn phương) có được giải quyêt và sẽ được giải quyết ra sao?

Theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình cụ thể trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2016 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn giải quyết có quy định và giải quyết các trường hợp đơn phương xin ly hôn (ly hôn theo yêu cầu của một bên). Sau khi thụ lý và trong quá trình giải quyết vụ án Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn. Như vậy ly hôn đơn phương (ly hôn theo yêu cầu của một bên) sẽ được Tòa án thụ lý giải quyết.

 

Tư vấn thực hiện thủ tục ngoài tố tụng dân sự cho các bên hữu quan để yêu cầu Tòa án VN giải quyết các vấn đề hôn nhân – gia đình:

+ Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

+ Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

+. Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

+. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

+ Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

+. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại VN.

+ Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

 

Tư vấn thực hiện thủ tục hành chánh về thừa kế tại VN:

+ Thủ tục lập di chúc bằng văn bản có công chứng

+ Thủ tục mở thừa kế

+ Thủ tục quản lý di sản

+ Thủ tục thanh toán và phân chia di sản