Phục vụ khách hàng

Kính chào Quý khách hàng!

Chúng tôi mới thành lập, có qui mô nhỏ nhưng không vì điều đó làm ảnh hưởng đến khách hàng. Chúng tôi có Ba (03) ưu điểm sau đây:

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống nào chúng tôi vẫn không tiết lộ bí mật kinh doanh, đời tư của cá nhân khách hàng (người ủy thác) đã tin tưởng nhờ đến dịch vụ của chúng tôi và luôn luôn đem lại lợi nhuận và may mắn cho khách hàng ...

Hai là, chúng tôi chưa từng thua một vụ kiện nào trong quá trình hành nghề từ trước đến giờ, ở đâu khách hàng có yêu cầu dịch vụ ở đó có chúng tôi (24/7) không ngại khoảng cách địa lý và thời gian ...

Ba là, chúng tôi luôn đứng ở góc độ khách hàng (người ủy thác) luôn luôn toàn tâm, toàn ý lắng nghe, thấu hiểu phục vụ họ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho họ nhằm bảo vệ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất ...

Kính chúc Quý khách luôn khỏe và thành đạt.

Luật sư Lê Duẩn Dũng.

Điện thoại: 0908823878 & 0918524099.